― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Ethereum SMC Chart Update 29/05/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.866 USD. Mục tiêu chốt lời ở 3.950 – 4.100 – ATH

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4H BNBUSDT SMC Chart Update 12/06/2024

BNB đã chạm ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 611. Mục tiêu chốt lời 650 – 670.Lưu ý:...

4h Bitcoin SMC Chart Update 12/06/2024

BTC đã chạm mốc hỗ trợ 66.000 - 67.000, hiện đang giao dịch ở mức 67.400. Mục tiêu chốt lời 69.000 -70.000Lưu ý: Đây...

1D BNBUSDT SMC Chart Update 11/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 622. Chờ mua ở 603 - 588. Mục tiêu chốt lời 650 - 670Lưu ý: Đây không...