― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4H Ethereum SMC Chart Update 09/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.060. Mục tiêu chốt lời 3.300 – 3.400

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4H Ethereum SMC Chart Update 22/07/2024

ETH giảm xuống mức 3.420 sau tin tức Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử, hiện đang giao dịch ở mức 3.514. Chờ mua...

4h Bitcoin SMC Chart Update 22/07/2024

BTC giảm xuống mức 65.900 sau tin tức Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử, hiện đang giao dịch ở mức 67.800. Chờ mua...

4H Ethereum SMC Chart Update 20/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.500. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...