― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Ethereum SMC Chart Update 07/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.820 USD. Mục tiêu chốt lời ở 3.950 – 4.100 – ATH

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Ethereum SMC Chart Update 17/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.586 USD. Chờ mua ở 3.575 - 3.535. Mục tiêu chốt lời ở 3.700 – 3.775Lưu ý:...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 17/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 605.6. Chờ mua ở 600 – 588. Mục tiêu chốt lời 650 – 680.Lưu ý: Đây không...

4h Bitcoin SMC Chart Update 15/06/2024

BTC giảm xuống mức 65.100, sau đó hồi lên mức 66.600. Hiện đang giao dịch ở mức 66.200. Mua ở mốc hỗ trợ 66.000...