― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Ethereum SMC Chart Update 07/06/2024

ETH giảm mạnh xuống 3600, hiện đang giao dịch ở mức 3.690 USD. Chờ mua ở 3.670 – 3.600. Mục tiêu chốt lời ở 3.850 – 3.950

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4H BNBUSDT SMC Chart Update 13/06/2024

BNB chạm mốc 635, sau đó giảm về ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 609. Mục tiêu chốt...

4h Bitcoin SMC Chart Update 13/06/2024

BTC chạm mốc chốt lời 70.000, sau đó giảm xuống mức 67.000, hiện đang giao dịch ở mức 67.630. Chờ mua ở mốc hỗ...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 12/06/2024

BNB đã chạm ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 611. Mục tiêu chốt lời 650 – 670.Lưu ý:...