― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Bitcoin SMC Chart Update 18/05/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 66.900. Chờ mua ở 66.000 – 65.000. Hoặc chờ break qua kháng cự 67.500 và chờ mua lại ở 67.000.

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h BNBUSDT SMC Chart Update 21/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 586. Chờ mua ở 580 - 566. Mục tiêu chốt lời 610 - 635.Lưu ý: Đây không...

4h Ethereum SMC Chart Update 21/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.507. Chờ mua ở 3.470 - 3.370. Mục tiêu chốt lời 3.600 – 3.700Lưu ý: Đây không...

4h Ethereum SMC Chart Update 20/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.571. Mục tiêu chốt lời 3.600 – 3.700Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư