― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Bitcoin SMC Chart Update 10/06/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 69.600. Chờ mua ở 69.200 – 68.500. Mục tiêu chốt lời ở 71.000 – 72.000 – ATH

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Bitcoin SMC Chart Update 14/06/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 66.800. Mua ở mốc hỗ trợ 67.000 – 66.000. Mục tiêu chốt lời 69.000 -70.000.Lưu ý: Đây...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 14/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 600. Chờ mua ở 600 – 588. Mục tiêu chốt lời 650 – 680.Lưu ý: Đây không...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 13/06/2024

BNB chạm mốc 635, sau đó giảm về ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 609. Mục tiêu chốt...