3 tỷ USD ETH đã chảy ra khỏi CEX kể từ khi SEC phê duyệt ETF giao ngay Ethereum

Dữ liệu về CryptoQuant cho thấy từ ngày 23 tháng 5, khi SEC phê duyệt hồ sơ 19b-4 cho quỹ ETF giao ngay Ethereum, đến ngày 2 tháng 6, dự trữ Ethereum của CEX đã giảm 797.000 đơn vị, trị giá khoảng 3,02 tỷ USD.
Trong khi đó, dữ liệu của Glassnode cho thấy tỷ lệ nguồn cung lưu hành ETH do CEX nắm giữ đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, chỉ 10,6%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr