1h SpaceID Elliott chart update 27/04/2023

- Advertisement -

SpaceID đang ở sóng điều chỉnh II-đỏ, chúng tôi kỳ vọng sóng II-đỏ đã kết thúc để chuẩn bị cho sóng III-đỏ

Ở xu hướng ngắn hạn SpaceID đang chạy theo sóng ABC-đen với sóng C-đen là mô hình 5 sóng hướng tới 0.75.

Để xác nhận xu hướng sóng III-đỏ đã thực sự xuất hiện hay chưa trước mắt sóng C-đen phải vượt qua A-đen. Trường hợp khác nếu C-đen không đủ mạnh thì có thể hình thành mô hình tam giác tích lũy cuối sóng II-đỏ, lúc đó spaceID sẽ đi ngang ở đoạn cuối sóng II-đỏ.

Bài viết liên quan

1h Bitcoin Elliott chart update 31/05/2023

Bitcoin biểu đồ 1h ở xu hướng điều chỉnh giảm hướng về vùng dưới 26k.

1h Bitcoin Elliott chart update 29/05/2023

Biểu đồ 1h Bitcoin có vẻ đã kết thúc sóng c-đen và sóng iv-đen để bắt đầu sóng v-đen hướng về vùng dưới 25.8k. Lưu...

4h Ethereum Elliott chart update 16/05/2023

ETH đang đi sóng ABC-đen, kỳ vọng kết thúc sóng C-đen hướng về vùng gần sát 1600

1d Bitcoin Elliott chart update 16/05/2023

Bitcoin đang đi sóng C của sóng ABC-đen, kỳ vọng kết thúc sóng C và kết thúc sóng II-đỏ Bitcoin có thể sẽ phục...

4h Bitcoin Elliott chart update 16/05/2023

Bitcoin đang đi sóng (v)-đen của sóng C-đen và dự kiến sẽ kết thúc sóng II-đỏ quanh vùng 23.5k-25.9k.

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất