― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1h SpaceID Elliott chart update 27/04/2023

SpaceID đang ở sóng điều chỉnh II-đỏ, chúng tôi kỳ vọng sóng II-đỏ đã kết thúc để chuẩn bị cho sóng III-đỏ

Ở xu hướng ngắn hạn SpaceID đang chạy theo sóng ABC-đen với sóng C-đen là mô hình 5 sóng hướng tới 0.75.

Để xác nhận xu hướng sóng III-đỏ đã thực sự xuất hiện hay chưa trước mắt sóng C-đen phải vượt qua A-đen. Trường hợp khác nếu C-đen không đủ mạnh thì có thể hình thành mô hình tam giác tích lũy cuối sóng II-đỏ, lúc đó spaceID sẽ đi ngang ở đoạn cuối sóng II-đỏ.

1w Bitcoin Elliott wave chart update 2/04/2024

Cập nhật xu hướng #Bitcoin 2/4/2024Logic theo mô hình sóng thì Bitcoin đang ở cuối sóng I bước vào sóng II, và cũng...

Chuyên gia: Sóng Elliott chỉ ra rằng Bitcoin hướng tới 100.000 USD!

Tiến sĩ Arnout Ter Schure, người sáng lập Công ty đầu tư thông minh LLC và NorthPost Partners LP, cho biết dựa trên phân...

1h Bitcoin Elliott wave chart update 15/03/2024

Bitcoin đang đi sóng WXYXZ, vùng điều chỉnh về của sóng X là 58k - 62.3k trước khi hồi lại sóng Z.