― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1h BNBUSDT SMC Chart Update 15/05/2024

BNB đã chạm ngưỡng hỗ trợ 565 – 560, hiện đang giao dịch ở mức 567. Chờ mua ở mốc hỗ trợ 565 – 550. Mục tiêu chốt lời 591 – 598.

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

1D Ethereum Chart Update 17/05/2024

ETH hiện đang sideway trong khoảng 3.050 - 2.950, giao dịch ở mức 3.034. Mua ở giá hiện tại hoặc chờ mua ở 3.000...

4h Bitcoin SMC Chart Update 17/05/2024

BTC hiện đang sideway trong khoảng 64.800 – 65.800, giao dịch ở mức 65.400. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý:...

4h Bitcoin SMC Chart Update 16/05/2024

BTC đã tăng mạnh sau tin tức CPI hôm qua, chạm ngưỡng kháng cự H4 66.300 – 67.000, hiện đang giao dịch ở mức...