― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1h Bitcoin SMC Chart Update 14/05/2024

BTC đã chạm kháng cự 63.000 – 63.500, hiện đang sideway trong khoảng 62.500 – 63.500, giao dịch ở mức 62.600. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Bitcoin SMC Chart Update 18/05/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 66.900. Chờ mua ở 66.000 - 65.000. Hoặc chờ break qua kháng cự 67.500 và chờ mua...

1D Ethereum Chart Update 17/05/2024

ETH hiện đang sideway trong khoảng 3.050 - 2.950, giao dịch ở mức 3.034. Mua ở giá hiện tại hoặc chờ mua ở 3.000...

4h Bitcoin SMC Chart Update 17/05/2024

BTC hiện đang sideway trong khoảng 64.800 – 65.800, giao dịch ở mức 65.400. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý:...