― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1h Bitcoin Elliott chart update 23/06/2023

Sóng 3-đỏ Bitcoin điều chỉnh lên vùng 30.6k kỳ vọng điều chỉnh về sóng 4-đỏ quanh vùng 29.6k trước khi tạo đỉnh ở vùng 31.5k để đi về sóng abc target hướng tới 28k trước khi tăng trở lại.

1h Bitcoin Elliott chart update 23/06/2023
1h Bitcoin Elliott chart update 23/06/2023

4H Ethereum SMC Chart Update 13/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.116. Mục tiêu chốt lời 3.300 – 3.400Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Bitcoin SMC Chart Update 13/07/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 57.800. Chốt lời ở 60.000 – 62.000Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4H Ethereum SMC Chart Update 12/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.072. Chở mua ở 3.000 – 2.950. Mục tiêu chốt lời 3.300 – 3.400Lưu ý: Đây không...