― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1h Bitcoin Elliott chart update 21/06/2023

Giá Bitcoin đang chạy ở mô hình 1-5-đỏ để chuẩn bị kết thúc sóng i-xanh trước khi điều chỉnh về vùng 27k.

4h Bitcoin SMC Chart Update 19/07/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 64.200. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...

4H Ethereum SMC Chart Update 19/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.425. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...

4H Ethereum SMC Chart Update 18/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.416. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...