― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1d Bitcoin Elliott chart update 21/06/2023

Giá Bitcoin kết thúc sóng ABC điều chỉnh sau khi tăng trên sóng 3-đen. Cùng với việc kết thúc ABC thì giá Bitcoin kết thúc sóng II để đi vào sóng III-đỏ.

4H Ethereum SMC Chart Update 13/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.116. Mục tiêu chốt lời 3.300 – 3.400Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Bitcoin SMC Chart Update 13/07/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 57.800. Chốt lời ở 60.000 – 62.000Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4H Ethereum SMC Chart Update 12/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.072. Chở mua ở 3.000 – 2.950. Mục tiêu chốt lời 3.300 – 3.400Lưu ý: Đây không...