Với sự gia tăng của hiệu ứng tài sản, còn có những cơ hội airdrop tiềm năng nào khác trong hệ sinh thái Cosmos?

Trong số các chuỗi công khai ngoài Ethereum, Solana và Cosmos là hai chuỗi gần như không thể tránh khỏi về mặt ảnh hưởng...

Nghiên cứu của E2M: Phân tích dữ liệu giao thức thẩm thấu

Osmosis là một chuỗi ứng dụng DEX chuỗi chéo dựa trên Cosmos SDK. Nó đã trở thành chuỗi thanh khoản và được kết nối...

Tin nhanh

Tin nóng