zkSync Eco DEX Merlin bị nghi ngờ bị hack, khoảng 1,82 triệu đô la tài sản bị đánh cắp

Hệ sinh thái zkSync DEXMerlin bị nghi ngờ đã bị hack và khoảng 1,82 triệu đô la tài sản đã bị đánh cắp và chuyển sang Ethereum. MerlinTGMOD nói rằng nếu bạn nhận được thông tin rằng LP bị nghi ngờ cạn kiệt, vui lòng không gửi LP hoặc tham gia bán công khai và đợi người sáng lập hoặc nhà phát triển xác nhận. Dữ liệu từ trang web chính thức của Merlin cho thấy đợt bán công khai MAGE của nó đã huy động được 319,14ETH (khoảng 600.000 USD).

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr