Công nghệ ZK đột phá “Play to Earn”

Sự phổ biến của L2, công cụ trò chơi...

Công nghệ ZK đột phá “Play to Earn”

Sự phổ biến của L2, công cụ trò chơi toàn chuỗi và công nghệ ZK sẽ mang lại cho người dùng quyền riêng tư...

Altlayer: Nền tảng để khởi chạy các bản Native và Restaked với cả Optimistic và ZK Rollup Stack

AltLayer là một giao thức mở và phi tập trung dành cho các bản tổng hợp. AltLayer tập hợp một ý tưởng mới về...

Tin nhanh

Tin nóng