Yellen: Kho bạc có thể hết tiền trước ngày 1/6

Golden Finance đưa tin Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Bộ Tài chính có thể hết tiền mặt trước ngày 1 tháng 6 và rất khó xác định ngày cụ thể cạn tiền. Sẽ ấn định đầu tháng 6 là hạn chót để vỡ nợ trần và sẽ sớm báo cáo trước Quốc hội về tình hình tài chính của chính phủ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights