4h Ethereum SMC Chart Update 07/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.820 USD....

4h Bitcoin Elliott wave chart update 15/01/2024

Bitcoin trên biểu đồ 4h ở cuối của xu...

4h Ethereum SMC Chart Update 07/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.820 USD....

4h Bitcoin SMC Chart Update 14/06/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 66.800. Mua ở mốc hỗ trợ 67.000 – 66.000. Mục tiêu chốt lời 69.000 -70.000.Lưu ý: Đây...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 14/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 600. Chờ mua ở 600 – 588. Mục tiêu chốt lời 650 – 680.Lưu ý: Đây không...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 13/06/2024

BNB chạm mốc 635, sau đó giảm về ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 609. Mục tiêu chốt...

4h Bitcoin SMC Chart Update 13/06/2024

BTC chạm mốc chốt lời 70.000, sau đó giảm xuống mức 67.000, hiện đang giao dịch ở mức 67.630. Chờ mua ở mốc hỗ...

4H BNBUSDT SMC Chart Update 12/06/2024

BNB đã chạm ngưỡng hỗ trợ 603 – 588, hiện đang giao dịch ở mức 611. Mục tiêu chốt lời 650 – 670.Lưu ý:...

4h Bitcoin SMC Chart Update 12/06/2024

BTC đã chạm mốc hỗ trợ 66.000 - 67.000, hiện đang giao dịch ở mức 67.400. Mục tiêu chốt lời 69.000 -70.000Lưu ý: Đây...

1D BNBUSDT SMC Chart Update 11/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 622. Chờ mua ở 603 - 588. Mục tiêu chốt lời 650 - 670Lưu ý: Đây không...

4h Bitcoin SMC Chart Update 11/06/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 68.300. Chờ mua ở 68.000 – 67.000. Mục tiêu chốt lời 69.000 -70.000Lưu ý: Đây không phải...

4h Ethereum SMC Chart Update 10/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.690 USD. Chờ mua ở 3.670 – 3.600. Mục tiêu chốt lời ở 3.850 – 3.950Lưu ý:...

4h Bitcoin SMC Chart Update 10/06/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 69.600. Chờ mua ở 69.200 – 68.500. Mục tiêu chốt lời ở 71.000 – 72.000 – ATHLưu ý:...

4h Ethereum SMC Chart Update 07/06/2024

ETH giảm mạnh xuống 3600, hiện đang giao dịch ở mức 3.690 USD. Chờ mua ở 3.670 - 3.600. Mục tiêu chốt lời...

4h Bitcoin SMC Chart Update 08/06/2024

BTC chạm mốc 72.000, sau đó giảm mạnh xuống 68.400. Chờ mua ở 69.200 - 68.500, hiện đang giao dịch ở mức 69.500. Mục...

4h Ethereum SMC Chart Update 07/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.820 USD. Mục tiêu chốt lời ở 3.950 – 4.100 – ATHLưu ý: Đây không phải là lời...

4h Bitcoin SMC Chart Update 07/06/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 71.100. Mục tiêu chốt lời tiếp theo 72.000 – ATHLưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu...

4h Bitcoin SMC Chart Update 06/06/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 70.900. Mục tiêu chốt lời tiếp theo 72.000 - ATHLưu ý: Đây không phải là lời khuyên...

Tin nhanh

Tin nóng