Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7 là 76,9%

Theo “Fed Watch” của CME, xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,00% -5,25% trong tháng 7 là 23,1% và xác suất tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong phạm vi 5,25%-5,50% là 76,9%; xác suất giữ nguyên lãi suất trong tháng là 18,7%, xác suất tăng lãi suất tích lũy thêm 25 điểm cơ bản là 66,7% và xác suất tăng lãi suất tích lũy thêm 50 điểm cơ bản là 14,6%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr