2021-08-13 12:04:02

Weiss Crypto: 55% trong số 100 ngân hàng hàng đầu thế giới đã có rủi ro về tiền điện tử và blockchain

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  52

Tiendientu.net, cơ quan xếp hạng tiền điện tử Weiss Crypto đã tweet vào ngày hôm nay rằng có báo cáo rằng 55% trong số 100 ngân hàng hàng đầu thế giới đã có rủi ro tiền điện tử và blockchain. Coinbase đã tham gia vào nhiều quỹ đầu cơ hàng đầu thế giới. Các công ty hàng đầu phải nghiên cứu sâu về tiền điện tử và vài tháng tới sẽ là cơ hội cuối cùng để bạn đánh bại chúng.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục