WEEB bị tấn công flash loan, tin tặc kiếm được khoảng 16ETH

Theo giám sát rủi ro bảo mật BeosinEagleEye, cảnh báo sớm và giám sát nền tảng chặn của công ty kiểm toán bảo mật chuỗi khối Beosin, dự án WEEB đã bị các cuộc tấn công thao túng giá (0xcb58fb952914896b35d909136b9f719b71fc8bc60b59853459fc2476d4369c3a), tin tặc đã sử dụng mã thông báo PerformanceUp trong mã thông báo WEEB chức năng, một lớn số lượng cặp Số dư của mã thông báo WEEB bị đốt cháy, do đó làm tăng giá của WEEB và tạo ra lợi nhuận là 16ETH. Hiện tại, số tiền vẫn nằm trong địa chỉ của hacker (0xe9ba23db4cab47621d72b7a51ef166992a025b16) và BeosinTrace sẽ tiếp tục theo dõi dòng tiền.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr