Việc Musk thay thế Logo con chim của Twitter bằng Dogecoin được đề xuất làm bằng chứng trong một vụ kiện

Jinse Finance đã báo cáo rằng việc Musk thay thế logo con chim của Twitter bằng logo Dogecoin đã được đề xuất làm bằng chứng trong vụ kiện. Các nguyên đơn lưu ý trong hồ sơ rằng Musk đã nhanh chóng thay thế logo con chim của Twitter bằng logo Dogecoin. Điều này trùng hợp với việc giá DOGE tăng 30% trước khi giảm sau khi hoàn nguyên về logo ban đầu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights