Via Protocol sẽ phát hành NFT cho người dùng đầu tiên

Via Protocol, giao thức tổng hợp thanh khoản chuỗi chéo, đã thông báo rằng nó sẽ phát hành NFT cho những người dùng đầu tiên có số tiền đầu tiên trên chuỗi chéo vượt 100 USD trong khoảng thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 15/8. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr