2021-08-16 11:14:39

Ủy viên thân thiện với tiền điện tử CFTC: ETH là một loại hàng hóa phi chứng khoán

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  170

Ủy viên thân thiện với tiền điện tử của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Brian Quintenz nói rằng các hợp đồng tương lai cho chứng khoán thuộc thẩm quyền của SEC và CFTC. Hợp đồng tương lai hàng hóa thuần túy chỉ thuộc thẩm quyền của CFTC. ETH hiện chỉ có một loại hợp đồng tương lai, chỉ nằm trong phạm vi của CFTC, khiến ETH trở thành hàng hóa phi chứng khoán.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục