Ủy viên CFTC Hoa Kỳ: Sẽ đưa ra khuyến nghị về tiêu chuẩn quản lý tài sản kỹ thuật số vào tháng tới

Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Caroline Pham cho biết tại Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc rằng Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số có kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn quản lý tài sản ảo trong hai năm tới và sẽ công bố các khuyến nghị vào ngày 5 tháng tới. Caroline Pham cho biết mục tiêu của tiểu ban là xác định tài sản kỹ thuật số. Điều quan trọng là phải phân biệt tài sản kỹ thuật số là tài sản tài chính hay tài sản phi tài chính. Việc quản lý tài sản kỹ thuật số giống như tài sản tài chính không phải là thuốc chữa bách bệnh vì tài sản kỹ thuật số có thể là tài sản phi tài chính. Phạm cũng chỉ ra sự cần thiết phải có quy định đối với DeFi. Pham nói rằng anh ấy không nghĩ DeFi có thể không được kiểm soát, DeFi sẽ được quản lý và đối với DEX dựa trên mã, chúng ta có thể thảo luận các vấn đề pháp lý bằng cách tập trung vào các thuật toán. Caroline Pham nói thêm rằng cô hy vọng có thể tìm hiểu về những đổi mới trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số khi đến thăm Hàn Quốc. Người ta tin rằng Hàn Quốc đi trước Hoa Kỳ 10 năm về tiền điện tử vì công chúng sẵn sàng đón nhận sự đổi mới. Tiểu ban Tài sản Kỹ thuật số mới được thành lập vào tháng 2 năm nay, do ông Palm làm chủ tịch và chịu trách nhiệm xây dựng các khuyến nghị quy định đối với tài sản kỹ thuật số.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights