Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đệ đơn kiện Meta vì cố gắng độc quyền metaverse

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đệ đơn kiện Meta và Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg trong nỗ lực ngăn chặn gã khổng lồ truyền thông xã hội độc chiếm toàn bộ Metaverse. Họ cáo buộc Meta vi phạm tính cạnh tranh trong việc mua lại WhatsApp và Instagram.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr