Ủy ban Chứng khoán Úc lo ngại giới trẻ đầu tư toàn bộ vào tiền điện tử

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) Joe Longo cho biết trong một báo cáo chỉ ra rằng giới trẻ tại Úc đang đầu tư rất nhiều vào tiền điện tử nhưng lại không biết rủi ro đằng sau đó. Nó khó được kiểm soát và dễ thua lỗ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr