Uniswap Wallet chính thức ra mắt trên App Store và mã nguồn đã được kiểm toán bởi Trail of Bits

Uniswap đã thông báo rằng ví di động nguồn mở tự lưu trữ UniswapWallet đã chính thức ra mắt trên AppStore, tất cả thông tin trước đây của người dùng trên TestFlight sẽ được tự động ghép vào. 

UniswapWallet hỗ trợ người dùng tạo ví Ethereum mới hoặc nhập ví hiện có. Người dùng có thể lưu trữ, giám sát và giao dịch mã thông báo trên nhiều chuỗi mà không cần thay đổi hoặc định cấu hình mạng. Họ có thể xem NFT, kết nối với ứng dụng Web3, v.v. Mã nguồn ví Uniswap đã được kiểm tra bởi công ty bảo mật TrailofBits.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr