Ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ Vivek Ramaswamy tuyên bố chấp nhận các khoản đóng góp của chiến dịch Bitcoin

Jinse Finance đã báo cáo rằng Vivek Ramaswamy đã trở thành ứng cử viên tổng thống thứ hai tại Hoa Kỳ chính thức chấp nhận các khoản đóng góp BTC trong cuộc bầu cử năm 2024. Cổng cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau cho các khoản đóng góp, bao gồm các tùy chọn thanh toán BTC và sats. Ngoài ra, công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân đủ điều kiện có thể đóng góp tới 6.600 đô la cho sự kiện, số tiền này không được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập liên bang như một khoản đóng góp từ thiện. Các nhà tài trợ sẽ nhận được NFT. Tin tức này được đưa ra hai ngày sau khi Robert Kennedy Jr. trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chấp nhận các khoản quyên góp cho chiến dịch tranh cử bằng bitcoin.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr