Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) có nguy cơ giảm về 40%

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) đã giảm kể từ khi bị từ chối bởi vùng kháng cự 48% và đang có dấu hiệu giảm thêm trong khung thời gian hàng tuần và hàng ngày.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr