2021-06-08 09:18:17

Tỷ lệ NVT của Ethereum có xu hướng tăng trong những ngày qua

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  14

Tiendientu.net, ỷ lệ NVT của Ethereum hiện đang có xu hướng tăng trong vài ngày qua, nhưng giá trị trung bình của nó vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ NVT thấp cho thấy rằng mạng của ETH hiện đang được định giá thấp, có nghĩa là giá trị thị trường có nhiều khả năng tăng giá hơn là suy giảm. Ngoài ra, dòng tiền trao đổi của Ethereum đã đạt mức thấp mới kể từ tháng 10 năm 2020. Có thể suy ra rằng áp lực bán cuối cùng đã đạt đến điểm đột phá sau khi dòng tiền vào đạt mức cao mới là 780.000 vào ngày 19/05/2021.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục