2022-06-28 11:01:34

Twitter Nickydooodles.eth bị tấn công lấy đi 17 ETH và nhiều bộ sưu tập NFTs

Blade Man Blade Man đăng lên Tin nhanh  14

Twitter Nickydooodles.eth bị tấn công vào ví gây thiệt hại 17 ETH (khoảng 21.000 đô la) và nhiều NFTs đến từ GoblintownNFT, DoodlesNFT, SandboxLand,...

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục