Tuyên bố: airdrop Lens Protocol là tin giả

Theo tin tức vào ngày 11 tháng 5, một tài khoản Twitter giả mạo LensProtocol đã giả mạo là giao thức xã hội web3 nổi tiếng LensProtocol và đăng nội dung sai sự thật “LensProtocol thông báo rằng họ sẽ phân phối 3 tỷ LENS cho người dùng”. Thông báo này đã được chuyển tiếp hơn 6.000 lần. Sau khi Jinse Finance xác minh, tài khoản Twitter @_Lens_Network là tài khoản giả mạo và tài khoản Twitter chính thức của LensProtocol là @LensProtocol, vui lòng chú ý sàng lọc và không tương tác để yêu cầu.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr