Tribe DAO đề xuất bồi thường cho nạn nhân vụ hack Rari

Tribe DAO đang đưa ra đề xuất đóng cửa giao thức và một kế hoạch mua lại trị giá 157 đô la tài sản tiền điện tử cho nạn nhân vụ hack Rari.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr