Tổng quan dự án Treasure DAO – Decentralized NFT ecosystem lớn nhất trên Arbitrum

TreasureDAO là một decentralized NFT ecosystem lớn nhất trên Arbitrum, vậy dự án này có gì nổi bật? Tìm hiểu thông tin của dự án cùng với Thecoindesk nhé!!!

TreasureDAO là gì?

Treasure DAO là một nền tảng phi tập trung, hiện thực hoá thành công mục tiêu kết nối các dự án NFT thành một hệ sinh thái rộng lớn. Hiện nay Treasure DAO đã là một hệ sinh thái NFT phi tập trung lớn nhất trên Arbitrum (nền tảng Layer2 trên Ethereum). 

Dự án ban đầu tập trung phát triển tích hợp DeFi theo chiều hướng dễ tiếp cận người dùng theo khái niệm cơ bản như Liquidity Providing (cung cấp tính thanh khoản).

Đặc điểm dự án TreasureDAO

The marketplace

Ngoài tính năng hiển thị NFT, đây còn được xem là marketplace đầu tiên trên Arbitrum có khả năng tương thích với tất cả các chuẩn token.

Bridgeworld

Là điểm nhấn chính cho toàn hệ sinh thái. Bridgeworld đóng vai trò như một layer liên kết các dự án trong hệ sinh thái Treasure, và là cầu nối giữa các dự án NFT. Bridgeworld hoạt động dựa trên ba assets chính gồm:

  • MAGIC token là native token cho hệ sinh thái Treasure, được xem như là nguồn năng lượng chính và cũng là productive assets cho các giao dịch trên marketplace. Tất cả các dự án của Treasure đều được liên kết thông qua MAGIC token. Ngoài ra, DAO cũng sử dụng MAGIC emissions để có thể xây dựng các dự án mới, cũng như tiếp tục hỗ trợ cho các dự án ngày một phát triển hơn.
  • Treasures:  các dự án NFT từ Treasure DAO và tồn tại trong Treasure metaverse. Có thể được sử dụng với các tính năng như craft items hoặc stake to earn MAGIC. 
  • Legions: đóng vai trò là proxy cho các player. Các player có thể earn Treasures, craft items, và mine MAGIC thông qua việc gửi các Legions của mình.

Thông tin TreasureDAO Token

Thông tin cơ bản

Token Name: Treasure DAO Token
Ticker: MAGIC
Blockchain: Arbitrum
Contract: 0x539bdE0d7Dbd336b79148AA742883198BBF60342
Total Supply: 347,714,000 MAGIC
Circulating Supply: 48,725,779 MAGIC

Phân phối MAGIC Token

Treasure Farm: 33%
Mining: 25%
Staking / Liquidity: 17%
Ecosystem Fund: 15%
Team: 10%

 

Quá trình phân phối MAGIC Token

 

Công dụng MAGIC Token

  • Các MAGIC holder sẽ được quyền tham gia quản trị, bỏ phiếu tham gia vào các quá trình phát triển của dự án trong tương lai.
  • Với tính năng MAGIC DAO, các staked MAGIC holder sẽ có toàn quyền kiểm soát nền kinh tế của Treasure bao gồm cả tokenomic và Treasure marketplace.

Team, Investors và Partners

Team

Updating…

Investors

Updating…

Partners

Updating…

Roadmap và Updates

Dự án đã triển khai ra ra mắt các trò chơi, token. Các kế hoạch trong năm 2021 đã hoàn thành.

Các kế hoạch sẽ diễn ra trong năm 2022 như sau:

Q1-2:
Partnerships.
Expand Treasure Metaverse.
Bridge Partner Ecosystem.
Bridgeworld phrase 01.

Q3-4:
Bridgeworld phase 02.
Bridgeworld MVP.

Website: https://www.treasure.lol/

Twitter: https://twitter.com/Treasure_DAO

Discord: https://discord.gg/CzRPER6S5K

Medium: https://medium.com/@TreasureNFT

Tổng kết

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư, Thecoindesk chỉ đưa ra những thông tin xung quanh dự án, bạn phải chịu trách nhiệm trước những quyết định mình đưa ra!

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm