Tổng lưu hành của stablecoin USDC vượt quá 50 tỷ đô la

Tổng lượng lưu hành stablecoin USDC của Circle đã vượt quá 50 tỷ đô la Mỹ, vẫn là stablecoin lớn thứ hai theo giá trị thị trường, tổng nguồn cung USDC tăng từ 42,4 tỷ đô la Mỹ trong tháng 12 lên 50 tỷ đô la Mỹ vào tháng 1, chỉ tăng trưởng hàng tháng là 18% .

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất