2021-06-09 10:59:56

Token DeFi tạo đáy cao hơn sau khi đảo chiều

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  17

Tiendientu.net, PolkaDot (DOT) đã tăng cao hơn kể từ khi bật lên từ vùng hỗ trợ $ 14 vào ngày 23 tháng 5. Trong khi đó, Cream Finance (CREAM) đang giao dịch trong phạm vi từ $ 100 đến $ 180. Còn đối với Kava.io (KAVA) đang giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần dài hạn và di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần ngắn hạn. 
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục