Tòa án yêu cầu SEC trả lời đơn yêu cầu quy tắc tiền điện tử của Coinbase trong vòng 10 ngày

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã tweet rằng Tòa án lưu động thứ ba vừa ban hành một lệnh bằng văn bản đơn giản hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trả lời đơn yêu cầu thực thi lệnh của Coinbase trong vòng 10 ngày (và đưa ra thời gian phản hồi là 7 ngày). ). 

Văn bản của lệnh có nội dung: “Theo chỉ đạo của tòa án, bị cáo được lệnh nộp đơn phản hồi đơn yêu cầu lệnh thi hành trong vòng 10 ngày kể từ ngày có lệnh này và người nộp đơn có thể nộp đơn phản hồi trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi phản hồi”. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng Coinbase đã kiện SEC Hoa Kỳ, yêu cầu cơ quan này trả lời các quy tắc cụ thể đối với tài sản kỹ thuật số.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr