Tin tặc CoinEx đã trao đổi token như FLOKI lấy BNB và chuyển chúng đến các địa chỉ không hoạt động

Theo giám sát của Scopescan, địa chỉ liên quan đến kẻ tấn công bắt đầu bằng 0x6953 được CoinEx công bố trước đó đã trao đổi tất cả FLOKI, BRG, TLM, BUGER và các token khác của họ để lấy BNB và chuyển 29.552 BNB (khoảng 6,2 triệu USD) sang The địa chỉ bắt đầu bằng 0xc844 ở trạng thái không hoạt động. Cho đến nay, địa chỉ bắt đầu từ 0x6953 vẫn nắm giữ 25 triệu HYDRO ($23.690) và 1.000 PROM ($4.000), có thể được bán trong vài giờ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights