Tiger Securities dự định xin giấy phép sàn giao dịch tài sản ảo tại Hồng Kông

Tiger Securities (Hồng Kông), công ty con của Tiger International, đã công bố ra mắt dịch vụ quản lý tiền mặt và tiết lộ rằng họ dự định xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông, hiện đang đàm phán với các công ty có liên quan về các vấn đề liên quan và có thể lên kế hoạch thực hiện các chương trình khuyến mãi liên quan vào tháng 6 năm nay.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr