Tiffany & Co thông báo mở bán NFT độc quyền cho chủ sở hữu CryptoPunk

Alexandre Arnault, phó Chủ tịch công ty Tiffany & Co, người đang sở hữu CryptoPunk #3167 đã thúc đẩy chiến dịch mở bán NFT độc quyền cho những người đang sở hữu CryptoPunk.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr