Thương hiệu thời trang thể thao PUMA ra mắt PUMA Pass NFT

Vào ngày 19 tháng 5, thương hiệu thời trang thể thao Puma PUMA đã chính thức đẩy PUMA.eth thông báo rằng công ty đang có kế hoạch phát triển NITROCollection thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nên đã chính thức ra mắt PUMAPassNFT, người dùng có thẻ có thể nhận được các cơ hội ra mắt và trải nghiệm sản phẩm BlackStation độc quyền . 

Trước khi ra mắt sản phẩm BlackStation, chủ sở hữu PUMA pass sẽ nhận được các NFT có liên quan và nhận được các lợi ích độc quyền khi mua các sản phẩm sáng tạo phiên bản giới hạn. Ngoài ra, chủ sở hữu PUMAPass NFT cũng sẽ có thể có quyền truy cập vào các dự án PUMA trong Web3 và Metaverse trong tương lai . Theo dữ liệu của OpenSea, giá sàn của PUMAPass NFT là khoảng 0,1338ETH khi bài viết này được viết và tổng khối lượng giao dịch hiện tại đạt 1877ETH.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr