2021-07-20 11:54:27

Thu nhập phí hàng ngày của mạng Bitcoin giảm xuống vị trí thứ sáu, chỉ chiếm 12% phí Ethereum

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  11

Theo một báo cáo của Cointelegraph vào ngày 20 tháng 7, theo dữ liệu CryptoFees vào ngày 18 tháng 7, mạng Bitcoin chỉ tạo ra ít hơn 400.000 đô la phí, trong khi Ethereum tạo ra hơn 5 triệu đô la phí vào ngày hôm đó. Thu nhập phí hàng ngày của mạng Bitcoin đã giảm xuống thứ sáu và vẫn thấp hơn Uniswap V3 (1,5 triệu đô la), BSC (1,2 triệu đô la), Uniswap V2 (732.000 đô la) và Aave (ở mức 728.000 đô la)
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục