Thử nghiệm CBDC của Úc hoàn thành giao dịch ngoại hối đầu tiên

Công ty khởi nghiệp blockchain CANVAS đã công bố thực hiện thành công thử nghiệm CBDC của mình tại Úc, sử dụng eAUD để kiểm tra các giao dịch ngoại hối (FX). Trong thời gian dùng thử, DigitalIX và TAFCapital đã trao đổi eAUD lấy USDC trên giải pháp Lớp 2 của Ethereum. Điều này cho phép các giao dịch được giải quyết ngay lập tức mà không phải hy sinh quyền riêng tư, khả năng mở rộng và tuân thủ. Theo nhóm, một khía cạnh quan trọng khác trong giải pháp của họ là những người tham gia luôn duy trì quyền kiểm soát và giám sát tài sản của họ. Thử nghiệm cũng chứng minh những lợi thế của các khoản thanh toán được mã hóa, bao gồm các giao dịch 24/7 và thanh toán nguyên tử (ngay lập tức), so với các giao dịch ngoại hối truyền thống và mạng chuyển tiền quốc tế. Điều này giúp loại bỏ rủi ro đối tác.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr