Thời gian Hard Fork của Cardano có thể đẩy lùi trong vài tuần

Giám đốc kỹ thuật của công ty Kevin Hammond (IOHK) cho biết thời gian dự tính đẩy lùi bản nâng cấp là khoảng vài tuần nữa để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr