Thỏa thuận trần nợ của Hoa Kỳ tăng trần nợ, hạn chế chi tiêu trong hai năm

Jinse Finance báo cáo rằng thỏa thuận trần nợ của Hoa Kỳ đã nâng trần nợ và hạn chế chi tiêu trong vòng hai năm. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy có kế hoạch thông báo cho các thành viên Hạ viện Đảng Cộng hòa về thỏa thuận trần nợ vào lúc 21:30 giờ địa phương (9:30 giờ Bắc Kinh).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights