Tin nóng ⇢

Theo dõi Smart Money và các khoản đầu tư đáng chú ý

MooMs, nhà xây dựng NEX Protocol, đã theo dõi dòng chảy của “Smart Money” trong Web3 với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư mã hóa, Tiendientu tổng hợp lại như sau:

1) Nhóm trên chuỗi DEX: Renegade

Cung cấp cho người dùng quyền riêng tư giao dịch hoàn toàn để ngăn các bên thứ ba theo dõi và sao chép chiến lược giao dịch của các thực thể lớn.

 • Tài chính tài trợ: 3,4 triệu USD
 • Quỹ đầu tư tham gia: Dragonfly, một đối tác cũ của Andreessen Horowitz (a16z), Balaji Srinivasan và những cái tên khác.

2) Nền tảng lãi suất dựa bằng pool: Burrow

Người dùng có thể kiếm lãi bằng cách cung cấp tài sản, vay tiền và tạo các vị thế đòn bẩy hoặc các vị thế tự hoàn trả.

 • Tài chính tài trợ: 5 triệu USD
 • Quỹ đầu tư tham gia: Dragonfly, Jump Crypto và những cái tên khác.

3) Giao thức phái sinh không oracle: Panoptic

Sử dụng các vị trí thanh khoản Uniswap v3 để mint, giao dịch, tạo thị trường cho các quyền chọn bán vĩnh viễn và cung cấp các quyền chọn mua tùy chọn.

 • Tài chính tài trợ: 4,5 triệu USD
 • Quỹ đầu tư tham gia: Uniswap Labs Ventures, Coinbase Ventures và những cái tên khác.

4) Giao thức cung cấp thanh khoản phi tập trung: Synthetix

Tài sản tổng hợp được bảo đảm bởi các bên liên quan được phát hành thông qua token SNX.

 • Tài chính tài trợ: 35,8 triệu USD
 • Quỹ đầu tư tham gia: Paradigm, Coinbase Ventures và những cái tên khác.

5) Nền tảng quản lý cộng tác viên: Dework

Cho phép các nhóm Web3 cộng tác với người dùng trong các nhiệm vụ khác nhau, làm việc công khai hoặc riêng tư, được trả tiền cho công việc của họ và nâng cao danh tiếng cho công việc của họ.

 • Tài chính tài trợ: 50 triệu USD
 • Quỹ đầu tư tham gia: Paradigm, người đồng sáng lập Polygon, Sandeep Nailwal và những cái tên khác.

6) Giao thức phái sinh: Cega

Tạo các sản phẩm có cấu trúc tùy chọn độc đáo cho các nhà đầu tư bán lẻ mang lại lợi suất cao hơn và cung cấp khả năng bảo vệ tích hợp chống lại sự sụt giảm của thị trường.

 • Tài chính tài trợ: 9,3 triệu USD
 • Quỹ đầu tư tham gia: Dragonfly, Pantera Capital, Solana Ventures và những cái tên khác.

7) Giao thức lãi suất Metaverse: MetaStreet

Đo lường tính thanh khoản của thị trường tín dụng NFT thông qua sản phẩm Capital Vault, cho phép người dùng gửi vốn và kiếm lợi nhuận từ danh mục đầu tư đa dạng gồm các ghi chú được hỗ trợ bởi NFT.

 • Tài chính tài trợ: 24 triệu USD
 • Quỹ đầu tư tham gia: Dragonfly, Opensea và những cái tên khác.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư!

Có thể bạn quan tâm