Thẩm phán ủng hộ việc đóng băng 35 triệu USD tài sản tiền điện tử cửa SpartacusDAO

Theo ghi nhận của Tiendientu, tại phiên điều trần của Tòa án Quận phía Nam của New York, Thẩm phán Liên bang Victor Marrero đã ủng hộ việc đóng băng 35 triệu USD tài sản mã hóa do SpartacusDAO, một dự án đầu tư mã hóa và các nhà đầu tư token SPA không hài lòng với tiến trình thu nhập nắm giữ dự án vào năm ngoái.

Một cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức để giải thể Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và trả lại giá trị của nó cho chủ sở hữu mã thông báo, nhưng Spartacus đã không tổ chức bỏ phiếu theo các thủ tục chính thức, trong thời gian đó, công ty giao dịch độc quyền tiền điện tử Patagon Management LLC đã cáo buộc Spartacus về nắm giữ công ty thương mại độc quyền cũng cáo buộc Spartacus vi phạm luật chứng khoán và nghĩa vụ của cổ đông, bao gồm cả kế hoạch mua lại mã thông báo riêng của Wu và lợi nhuận 4,3 triệu đô la thông qua giao dịch nội gián đã đánh lừa các nhà đầu tư. Theo Patagon, Spartacus có quyền lực tuyệt đối đối với kho bạc của cộng đồng và bỏ qua các yêu cầu của chủ sở hữu token quản trị.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr