Test bài viết

Bài viết

test bài viết ở đây

Một trong những chủ đề chính của cuộc thảo luận này là làm thế nào Ripple có thể tạo điều kiện cho khách hàng tạo ra NFT của riêng mình trên Ledger XRP. David nói về việc Ripple quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển các công cụ bắt buộc mà các công ty cần thiết để tham gia vào thị trường NFT. 

/upload/image/logo/202110/seed.png

Chú thích ở dưới hình

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng XRP Ledger là bền vững, một lợi ích vô cùng đáng kể so với các hệ thống Bitcoin và Ethereum tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Ông đã sử dụng khái niệm thú vị về sự khan hiếm nhân tạo được tạo ra bởi những hệ thống này để thu lợi nhuận. Khi nhắc đến XP Ledger, do không có phí giao dịch, nên không có sự khan hiếm nhân tạo nào được tạo ra.

canh giữa

Cho block vào đây

/upload/image/logo/202110/ounxAnX1_400x400.jpg

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất