Terra đề xuất bản nâng cấp cho chương trình tài trợ hệ sinh thái 95 triệu LUNA

Đây là bản cập nhật cho đề xuất tài trợ hệ sinh thái 100 triệu ban đầu, mà các nhà phát triển Terra cho rằng không phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Vào thứ hai ngày 17/10, các nhà phát triển của hệ sinh thái Terra – bao gồm Luna Classic (LUNC), trước đây được gọi là LUNA, TerraUSD Classic (USTC)Luna 2.0 (LUNA) – đã đề xuất một chương trình mở rộng sửa đổi để phân bổ 95 triệu LUNA (248 triệu đô la). Như Terra đã nói, đề xuất mới được thực hiện nhằm khuyến khích sự phát triển trong hệ sinh thái Terra và khắc phục các vấn đề trong đề xuất ban đầu.

Trong kế hoạch ban đầu, khoảng 10% tổng nguồn cung LUNA, tương đương 100 triệu LUNA, sẽ được phân bổ cho hệ sinh thái, với 80% số tiền này sẽ là phần thưởng khai thác của nhà phát triển. Tuy nhiên, nhân viên Terra giải thích rằng chỉ có một số dự án có TVL trên giao thức và sự thiếu cạnh tranh như vậy sẽ làm cho việc phân phối doanh thu khai thác một cách không hợp lý.

Theo đề xuất mới, phần thưởng khai thác của nhà phát triển sẽ giảm từ khoảng 80 triệu LUNA xuống còn 20 triệu LUNA. Mặt khác, 50 triệu LUNA sẽ được phân bổ lại dưới dạng phần thưởng khai thác thanh khoản để khuyến khích xây dựng các sàn DEX trên hệ sinh thái Terra. 20 triệu LUNA khác sẽ được trao dưới dạng tài trợ cho nhà phát triển, với số tiền người nhận tối đa là 125.000 LUNA cho mỗi dự án mỗi năm. 5 triệu LUNA cuối cùng sẽ được trao cho người dùng để khuyến khích họ tham gia vào hệ sinh thái nhiều hơn.

Một hội đồng 7 thành viên bao gồm các nhân viên của TerraForm Labs (TFL), các nhà lãnh đạo cộng đồng và các chuyên gia bên ngoài sẽ giám sát việc phân bổ quỹ. Thời hạn bổ nhiệm sẽ là 1 năm và những thành viên không thuộc TFL trong hội đồng sẽ nhận được khoản thù lao hàng tháng là 1.000 LUNA. Mặc dù các thành viên sẽ bỏ phiếu để quyết định các đề xuất tài trợ, nhưng hội đồng vẫn sẽ có quyền tùy ý đối với việc phân bổ quỹ.

Trong khi đó, ngân quỹ sẽ được quản lý bởi một nhóm riêng biệt bao gồm 2 validator, 2 thành viên cộng đồng và 3 thành viên của TFL. Một vài tháng trước đó, hệ sinh thái Terra Luna đã phải trải qua một thất thoát nghiêm trọng 40 tỷ đô la, với cặp coin thuật toán LUNC-USTC vượt ngoài tầm kiểm soát do hậu quả của một tuần bán tháo dữ dội. Kể từ đó, hệ sinh thái đã ổn định một phần nhưng vẫn ở dưới mức định giá thị trường trước khi xảy ra thất thoát. Theo DefiLlama, TVL trên Luna hiện ở mức 51 triệu USD.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm